Algemene Voorwaarden

 

 1. Via de website meld je je aan voor een van onze cursussen. De aanmelding, die via een email wordt bevestigd, verplicht je verder tot niets. Zodra het cursusgeld is overgemaakt wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving. Bij annulering/doorschuiven binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus, wordt € 15,- in rekening gebracht voor administratiekosten. Doorschuiven is maar eenmalig mogelijk.
 2. Het cursusgeld moet tenminste binnen 14 dagen na aanmelding zijn overgemaakt en tenminste 5 dagen voor aanvang van de cursus. Na deze termijn kom je op de wachtlijst te staan. Als de cursus inmiddels vol zit, is deelname niet meer mogelijk.
 3. Vanaf de dag waarop de cursus start, is geen restitutie van lesgeld en/of kosten voor accommodatie meer mogelijk en is de inschrijving definitief. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname.
 4. Je kunt na de eerste les van een cursus, dus voordat les 2 heeft plaatsgevonden, eventueel eenmalig overstappen naar een vergelijkbare cursus op een ander niveau, mits deze cursus is doorgegaan. De cursus moet wel in dezelfde periode worden gevolgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer je overstapt naar een cursus die uit meer lessen bestaat, betaal je alleen bij voor de extra lessen.
 5. Het is niet mogelijk om (gemiste) lessen in een andere cursusperiode in te halen. Wel kun je een gemiste les in een andere cursusplaats inhalen in dezelfde cursusperiode. Wanneer je staat ingeschreven maar de cursus, of een aantal lessen, niet volgt, behoud je wel toegang tot alle onderdelen van het lesmateriaal.
 6. Lesdagen, lestijden en cursusprijzen zijn onder voorbehoud: eventuele wijzigingen worden minimaal 3 dagen voor aanvang van de les via de website bekendgemaakt.
 7. Inschrijving voor de cursussen is open voor iedereen van 18 jaar en ouder
 8. Spaans in Helmond behoud zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval ontvang je het volledige cursusgeld terug. Voor alle terugbetalingen geldt een termijn van 30 dagen vanaf de datum waarop is gecommuniceerd dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld.
 9. Heb je een klacht? Geef deze dan schriftelijk of via email door aan Spaans in Helmond t.a.v. mevr. Peters. Je klacht wordt vertrouwelijk door ons behandeld. We streven ernaar binnen 4 weken na de datum van het poststempel of je email uitsluitsel te geven (schriftelijk of per email). Indien we meer tijd nodig hebben om je klacht te onderzoeken laten we dit binnen 3 weken na ontvangst van je klacht weten. Na ontvangst van onze reactie heb je 2 weken gelegenheid om hierop te reageren.
 10. Tijdens de cursus maakt een docent of medewerker van Spaans in Helmond soms een groepsfoto. Deze plaatsen we op onze Facebook en/of webpagina.Wil je niet op deze foto staan? Laat het even weten, het is uiteraard geen verplichting.
 11. Spaans in Helmond zal alle informatie die door opdrachtgevers/cursisten is verstrekt zorgvuldig bewaren en vertrouwelijk behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.